Η εξειδικευμένη ομάδα Τεχνολόγων της Βασιλείου Τροφίνκο ΑΕΒΕ πραγματοποιεί προκαθορισμένους ποιοτικούς ελέγχους και κατόπιν τα προϊόντα προωθούνται και αποθηκεύονται στους ειδικά διαμορφωμένους σύγχρονους θαλάμους κατάψυξης της Vassiliou-Trofinko AEBE ή μεταφέρονται για μεταποίηση και επεξεργασία.

Η φυσική επεξεργασία των τροφίμων, με το πλύσιμο, τον καθαρισμό, τον τεμαχισμό, τη χρήση επίπαγου και την αεροστεγή συσκευασία τους με υψηλής ποιότητας υλικά, αποτελούν εγγύηση για τη σωστή προφύλαξη και διατήρηση των προϊόντων.