Εγκαταστάσεις & Εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics)

Σήμερα, η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ διαθέτει δύο ιδιόκτητες μονάδες. Η κεντρική μονάδα βρίσκεται στο Βιομηχανικό Πάρκο Μαγούλας Αττικής, ενώ η δεύτερη λειτουργεί στο Βιομηχανικό Πάρκο Ηρακλείου Κρήτης.

 

Εργοστάσιο στη Μαγούλα Αττικής

Το κεντρικό μας εργοστάσιο κατασκευάστηκε το 2004 και βρίσκεται στο Βιομηχανικό Πάρκο της Μαγούλας. Πρόκειται για ένα από τα πιο εξελιγμένα εργοστάσια, με μεγάλη δυναμικότητα παραγωγής, καθώς και με υπερσύγχρονες αποθήκες κατάψυξης. Επίσης, διαθέτει κέντρο διακίνησης, με προδιαγραφές λειτουργίας σύμφωνα με την τρέχουσα ελληνική νομοθεσία.

Μονάδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Η έναρξη λειτουργίας της μονάδας της Κρήτης το 2006 ήταν μια πρωτοβουλία με πρωταρχικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση όλου του νησιού, με αποθήκες κατάψυξης και κέντρο διανομής.

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η εταιρεία μας έχει επενδύσει τα τελευταία 5 έτη 1.000.000 ευρώ για πληροφοριακά συστήματα που εξασφαλίζουν τις διαδικασίες που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων της.

Οι διαδικασίες αξιολόγησης προμηθευτών, παραγγελιών αγοράς, παραλαβής πρώτων υλών, αποθήκευσης, παραγωγής και διανομής καταγράφονται, ελέγχονται και αξιολογούνται διαρκώς από το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό μας. Με αυτό τον τρόπο εμείς, οι άνθρωποι της ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι προσφέρουμε προϊόντα άριστης ποιότητας με τις καλύτερες δυνατές τιμές.

Επιπλέον, η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί συστήματα EDI, άυλης τιμολόγησης, document management, ebooks, my data (όπως προβλέπονται από την νομοθεσία) και υιοθετεί χαμηλής κατανάλωσης εξοπλισμό, όπως think client, τεχνολογίες virtualization και διαδικασίες ανακύκλωσης εξοπλισμού και άλλων αναλώσιμων, προστατεύοντας για τις επόμενες γενιές.