Πιστοποιήσεις Ποιότητας

Για εμάς, η γεύση είναι συνυφασμένη με τη λέξη «ποιότητα». Για να φτάσει ένα προϊόν στο τραπέζι σας, η εταιρεία μας πραγματοποιεί σε καθημερινή βάση ελέγχους των προϊόντων σε όλα τους τα στάδια.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η αυστηρή επιλογή των πρώτων υλών, μέσω της αξιολόγησης των προδιαγραφών και των πιστοποιήσεων των προμηθευτών μας, καθώς και η πιστή τήρηση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ. Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν ότι το προϊόν θα φτάσει άριστο, ποιοτικό και ασφαλές στον τελικό καταναλωτή, με στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των προσδοκιών του.

Προκειμένου να κατοχυρώσει το τελικό προϊόν τη σφραγίδα ποιότητάς μας, πραγματοποιούνται αντίστοιχοι έλεγχοι και στα υλικά συσκευασίας. Στόχος μας είναι η χρήση του ελάχιστου δυνατού υλικού που χρειάζεται, προκειμένου να διατηρηθεί το προϊόν φρεσκοκατεψυγμένο, όπως συσκευάστηκε, μέχρι την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

Με τη λέξη «ποιότητα», εννοούμε τη γνώση, τη φροντίδα, την εμπειρία και τη συστηματική εκπαίδευση κάθε υπαλλήλου σε ευρεία θεματολογία (υγιεινή, σύγχρονες παραγωγικές διαδικασίες, τεχνική υποστήριξη, σύγχρονες μέθοδοι ελέγχου, εξέλιξη στελεχών παραγωγής ελέγχου και παραγωγής κα.) Επιπλέον, το επιστημονικό μας προσωπικό ενημερώνεται διαρκώς για τις αλλαγές στη νομοθεσία των τροφίμων και τις νεότερες εξελίξεις στην έρευνα για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, αναθεωρώντας, όποτε χρειάζεται και με τον κατάλληλο τρόπο, τη μελέτη HACCP ή την Πολιτική Ασφάλειας των Τροφίμων της Εταιρείας. Με όλες τις παραπάνω ενέργειες, η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ φροντίζει να φτάνει στο τραπέζι σας ένα προϊόν ασφαλές, γευστικό και ποιοτικό.

 

Πιστοποιήσεις VTF