Παραγωγή

Στόχος του τμήματος είναι η διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των παραγόμενων τροφίμων, πάντα σύμφωνα με την τρέχουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η εταιρεία μας, εστιάζει τις δραστηριότητές της στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της του εξοπλισμού και των μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας, για τη συνεχής βελτίωση των προϊόντων μας και των διαδικασιών παραγωγής.

Από το 1999, η εταιρεία μας έχει αναπτύξει σύστημα ιχνηλασιμότητας, που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και της αειφορίας. Μέσα από έναν συνδυασμό έντυπων και ηλεκτρονικών αρχείων, καθώς και συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης αποθήκης μέσω γραμμωτού κώδικα (barcodes), εξασφαλίζουμε πλήρη ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο πρώτων υλών, εσωτερικής διακίνησης, ενδιάμεσων προϊόντων και ακολουθούμενων διαδικασιών, καθώς και διάθεσης των τελικών προϊόντων.

Οι πληροφορίες που συνοδεύουν κάθε προϊόν μας, επιτρέπουν την πλήρη πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές παραμέτρους παραγωγής από τα τμήματά μας. Εκτός από τον έλεγχο, μεγάλη βαρύτητα δίνεται, επίσης, και στην πρόληψη. Συνεπώς, κάθε χρόνο εκπονούνται προγράμματα ενημέρωσης και εκπαιδεύσεων προσωπικού των στελεχών ποιότητας στα νέα δεδομένα της εκάστοτε εποχής.

Έμφαση στα αλιεύματα, στην επιλογή περιοχής αλιείας & αλιευτικού

Τα αλιεύματα μας προέρχονται από επιλεγμένες περιοχές αλιείας, με γνώμονα πάντα την αναζήτηση της καλύτερης πρώτης ύλης σε επίπεδο ποιότητας και επάρκειας. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία μας διατηρεί και χτίζει μακροχρόνιες στρατηγικές συνεργασίες με αλιευτικά πλοία, ενώ διατηρεί δικά της γραφεία σε διεθνείς τοποθεσίες αλίευσης, αλλά και τόπους παραγωγής (πχ. Ινδία)

Παράλληλα με τις εισαγωγές, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε αλιεύματα ελληνικών θαλασσών (κυρίως γαύρο, σαρδέλα), αλλά και ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών (κυρίως τσιπούρα, λαβράκι), τα οποία προμηθευόμαστε άμεσα μετά την εξαλίευση τους σε πρωτογενή μορφή και αναλαμβάνουμε ταχύτατα την επεξεργασία, μεταποίηση και κατάψυξή τους στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας.

Περιοχές FAO
Έμφαση στο Κρέας

Ύστερα από δεκαετίες παρουσίας στον χώρο των κατεψυγμένων αλιευμάτων και παραγωγής τους στις ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις μας, τον Απρίλιο του 2022 η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας και συσκευασίας κρέατος. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο στην εργοστασιακή μονάδα της Μαγούλας Αττικής, επεξεργάζονται προϊόντα κρέατος που στοχεύουν σε αγορές ΗΟRECA και ιδιαίτερα σε συγκροτήματα ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και σε μονάδες μαζικής εστίασης, που χρειάζονται πιο έτοιμες λύσεις. Έτσι, παρασκευάζονται συσκευασμένα  σε ποικίλες συσκευασίες τεμάχια κρεάτων βοοειδών,  χοιρινού, κοτόπουλου και αιγοπρόβειου κρέατος, έτοιμα για μαγείρεμα ή ψήσιμο μαριναρισμένα, προσαρμοσμένα στις συνταγές και στις ανάγκες των πελατών μας.