Οι αξίες μας

Ποιότητα

Η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων μας συνιστά αδιαπραγμάτευτη αξία, αλλά και ηθική δέσμευση για εμάς. Υποχρέωσή μας είναι το προϊόν μας να φτάσει στον τελικό καταναλωτή με τις σωστές προδιαγραφές, τη σωστή συντήρηση και διαχείριση.

Βιωσιμότητα

Έχοντας στόχο την ολόπλευρη πρόοδο και βελτίωση της επιχείρησής μας, καθώς και των διαδικασιών που ακολουθεί, χτίζουμε και επενδύουμε σε υγιείς και καρποφόρες συνεργασίες και εφαρμόζουμε καινοτομίες στην τεχνολογία και τη μηχανογράφηση.

Προτεραιότητά μας είναι ο σεβασμός στο περιβάλλον. Αφενός, διαθέτοντας την πιστοποίησης MSC, υποχρέωσή μας είναι η ευλαβική τήρηση των κανόνων κατά της κατάχρησης των ιχθυοαποθεμάτων, προκειμένου να συνεχίσει να υπάρχει ζωή στους ωκεανούς. Αφετέρου, με την πιστοποίηση ASC, τίθενται σε εξέταση εκατοντάδες απαιτήσεις που καλύπτουν πιθανές επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας, όπως η ποιότητα του νερού, η υπεύθυνη προμήθεια ζωοτροφών, η πρόληψη ασθενειών, η καλή μεταχείριση των ζώων, η δίκαιη αντιμετώπιση και αμοιβή των εργαζομένων και η διατήρηση θετικών σχέσεων με τις γειτονικές κοινότητες. Αντίστοιχες τακτικές και διαδικασίες με στόχο τη βιωσιμότητα, ακολουθούνται και στα ζωικά προϊόντα.

Αξιόπιστοι προμηθευτές

Ο σεβασμός απέναντι στους προμηθευτές μας συνιστά αδιαπραγμάτευτη αξία, καθώς αποτελούν κρίκο της αλυσίδας για την επιτυχία της επιχείρησης.

Πριν την επιλογή των πρώτων υλών, πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος της εκάστοτε παραγωγικής μονάδας από την επιχείρησή μας. Οι συνεργασίες με τους προμηθευτές μας είναι μακροχρόνιες και οι συμφωνίες μας θέτουν στο επίκεντρο την αξιόπιστη επιλογή προϊόντων, ορίζοντας συγκεκριμένους όρους και προδιαγραφές. Κατά την άφιξή του στην εργοστασιακή μας μονάδα, το αγοραζόμενο προϊόν ελέγχεται και οι προδιαγραφές του επαληθεύονται με συστήματα μακροσκοπικού και οργανοληπτικού ελέγχου.

Αξιόπιστοι πελάτες

Οι μακροχρόνιες συνεργασίες εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει σε όλη την πορεία μας, εστιάζουν στη σωστή διαχείριση και συντήρηση του προϊόντος μέχρι την κατανάλωση του. Η νοοτροπία μας, όπως την έχει χαράξει ο ιδρυτής μας Δημήτρης Βασιλείου, θέτει στο επίκεντρο τη συμβουλευτική καθοδήγηση του πελάτη. Οι συνεργασίες μας αποσκοπούν στην απόλυτη ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή και συνεπώς συμβάλλουν στη συνεχή εξέλιξη αφενός του πελάτη και αφετέρου της επιχείρησής μας.