Αστακοί

  • Αστακός ολόκληρος

    Αστακός ολόκληρος 300-500 gr, 600-700 gr, 800, 1.000 gr, 1.000+ gr. Σε vacuum Premium.

  • Αστακοουρά

    Αστακοουρά 200-400 gr. Σε vacuum Premium.