Γαρίδες

 • Γαρίδες αποφλοιωμένες με ουρά

  Γαρίδες αποφλοιωμένες 7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ με ουρά 31-40, 16-20.

 • Γαρίδες αποφλοιωμένες χωρίς ουρά

  Γαρίδες αποφοιωμένες 7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ χωρίς ουρά 100-200, 80-120, 60-80, 40-60, 30-50, 20-40, U20.

 • Γαρίδες ολόκληρες Ατλαντικού

  Γαρίδες ολόκληρες Ατλαντικού PrimeStar, JUMBO No 1,No 2, No 3, No 4.

 • Γαρίδες ολόκληρες Αργεντινής

  Γαρίδες ολόκληρες Αργεντινής κατεψυγμένες SeaFrozen και LandFrozen, No 1, No 2, No 3.

 • Γαρίδες ολόκληρες Black Tiger - Vannamei

  Γαρίδες ολόκληρες Black Tiger ή Vannamei Νο 8-10, Νο 13-15, Νο 16-20, Νο 21-30, Νο 31-40.

 • Καραβίδες

  Καραβίδες ολόκληρες και καραβιδοουρές