Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ δε χρησιμοποιεί PVC στις συσκευασίες των προϊόντων.

Από τον Ιούνιο του 2022, επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης στα προϊόντα των οποίων οι συσκευασίες περιέχουν PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο).  Ο νέος φόρος σε αυτά τα προϊόντα που θα δουν οι καταναλωτές στις αποδείξεις, έχει οικολογικό χαρακτήρα και θα ανέρχεται σε 8 λεπτά του ευρώ (0,08 ευρώ) για κάθε προϊόν και θα επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος.

Μετά από συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων για όλα τα προϊόντα που παράγει και εμπορεύεται η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ, η εταιρεία ανακοινώνει ότι δε χρησιμοποιείται PVC σε καμία από τις συσκευασίες των προϊόντων της, σύμφωνα με τη δήλωση των προμηθευτών της.