Καλαμάρια, Θράψαλα & Σουπιές

  • Θράψαλο πλοκάμι
  • Θράψαλο ροδέλα
  • Θράψαλο φιλέτο
  • Καλαμάρι φιλέτο
  • Καλαμάρι ακαθάριστο ολόκληρο
  • Καλαμάρι κομμένο με δέρμα
  • Σουπιά φιλέτο