Μοσχάρια

 • Μπριζόλα Rib Eye
 • Μπριζόλα Κόντρα
 • Καρδιά σπάλας
 • Κιλότο
 • Κιμάς
 • Λαιμός
 • Σπάλα
 • Νουά
 • Σπαλομίτα μόσχου
 • Στρογγυλό μόσχου
 • Τορτουγκίτες
 • Τράνς μπούτι μόσχου
 • Φιλέτο μόσχου