Απροειδοποίητος έλεγχος IFS-Food version 7

Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ αξιολογήθηκε στις 05/09/2022 από τον Φορέα Πιστοποίησης ΤUV NORD και έλαβε υψηλότερη βαθμολογία στον απροειδοποίητο έλεγχο IFS-Food version 7, σε σχέση με τον προηγούμενο προειδοποιημένο έλεγχο του έτους 2021. Έτσι, διατήρησε την βαθμολογία της στο επίπεδο higher lever, με score πάνω από 98%.

Το αποτέλεσμα από τον απροειδοποίητο έλεγχο καταδεικνύει ότι η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ Α.Ε.Β.Ε. αποτελεί ένα φερέγγυο και αξιόπιστο επιχειρηματικό συνεργάτη που παρέχει ασφαλή προϊόντα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών.