Πιστοποίηση IFS - Food Version 7

Με score 99,31% βαθμολογήθηκε η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ μέσω του φορέα TUV NORD για την πιστοποίησή της σύμφωνα με το πρότυπο IFS – Food version 7 για το έτος 2023!

Το πρότυπο IFS-Food version 7 αφορά στην αξιολόγηση συμμόρφωσης των προϊόντων και διαδικασιών στην ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων και είναι σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια Τροφίμων (GFSI) .